Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam, tên tiếng Anh là: “Vietnam Association on Aviation Science and Technology” – viết tắt là VAAST có điều lệ được Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1100/ 2011/QĐ-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực hàng không ở Việt Nam. Tiền thân của VAAST là “Hội khoa học kỹ thuật xây dựng công trình Hàng không” được thành lập ngày 14 tháng 03 năm 1990 theo quyết định số 46/BCH của TW Hội Xây dựng Việt Nam ( viết tắt là VACA).
VAAST là hội viên tập thể thuộc liên hiệp các hội KH&KT Việt nam từ 1996, là hội viên chuyên ngành của Tổng hội XDVN từ 1990, là thành viên của phòng thương mại và công nghiệp Việt nam từ 2005, đồng thời là thành viên chính thức của Hiệp hội sân bay quốc tế khu vực Châu Á -Thái Bình Dương từ 1996.
Mục đích của Hội là tập hợp các tổ chức, công dân Việt Nam trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực hàng không để duy trì và phát triển ngành hàng không ở Việt Nam, nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của đất nước, hội nhập với tổ chức nghề nghiệp của các nước trong khu vực và thế giới.
         NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI
 
 • Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, dự án đầu tư có liên quan đến lĩnh vực hàng không
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ, đào tạo, cung cấp thông tin. Tham gia xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ hàng không
 • Tham gia ý kiến với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chế độ, chuẩn mực, nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm trong các lĩnh vực hàng không.
 • Ký kết hợp đồng, tổ chức, thực hiện các hoạt động tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng không cho các tổ chức, cá nhân
 • Chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, dự án nghiên cứu và sản xuất, thử nghiệm chuyên ngành, để kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước những giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp hàng không.
 • Xuất bản sách, tài liệu chuyên môn, tạp chí của Hội để huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, trau dồi đạo đức nghề nghiệp.
 • Được gia nhập làm thành viên của tổ chức tương ứng trong khu vực và thế giới theo quy định của pháp luật.

    CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • BCH Hội gồm 57 ủy viên ;
 • Ban thường vụ : 15 Ủy viên ;
 • Ban thường trực : 9 Ủy viên ;
 • Chủ tịch Hội : TS. Trần Quang Châu
 • 6 Phó chủ tịch và 01 Tổng thư ký: 1) PCT kiêm Chủ tịch Hội đồng KH&CN: GS-TSKH Đỗ Nguyên Khoát; 2) PCT phụ trách công tác thi đua khen thưởng và khối quân đội: KS- Thiếu tướng Bùi Quang Vinh; 3). PCT kiêm Viện trưởng Viện KH&CN Hàng không:
  TS. Nguyễn Văn Lý; 4). PCT phụ trách công nghiệp Hàng không, kiêm trưởng ban kỹ thuật máy bay: ThS Phạm Doãn Hồng; 5) PCT phụ trách Không lưu, kiêm trưởng ban QLB: TS Nguyễn Đình Công;  7) PCT kiêm Giám đốc Học viện HKVN: TS Nguyễn Thị Hải Hằng; 8) Tổng Thư ký: ThS sân bay Phạm Văn Tới.
 • Cơ quan tư vấn: Hội đồng KH&CN
 • Các cơ quan tham mưu: Văn phòng - Đối ngoại và 8 Ban chuyên môn: Ban Kỹ thuật máy bay, Ban Kinh tế; Ban Cảng Hàng không - Sân bay, Ban Quản lý KHCN, Ban Đào tạo, Ban QLB, Ban Bảo vệ Môi trường; Ban dự án, .
 • Các đơn vị trực thuộc :
- Viện khoa học và công nghệ hàng không (AviaSTI)
- Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ các công trình hàng không (ABCC)
- Trung tâm Quản lý công nghệ và môi trường Hàng không Viêt nạm (AviaMTE)
- Viện Khoa học Hàng không Việt Nam (đang làm thủ tục)
 • 38 Hội viên tập thể: là các cơ quan, đơn vị chủ yếu trong ngành HKDDVN; phòng Không không quân, các trường, viện trong ngành GTVT…
 • Hội viên cá nhân: 417 hội viên cá nhân là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư , cử nhân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý nhiều năm kinh nghiệm trong cả nước.
       
             SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

            KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
          
          Các hoạt động tư vấn

 • Tư vấn phản biện các dự án, chương trình, chiến lược, kế hoạch dài hạn về phát triển ngành GTVT VN nói chung và ngành HKVN nói riêng.
 • Tham gia xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho dự thảo Luật HKDDVN ; Qui hoạch hệ thống CHK-SB Việt nam; xây dựng hệ thống các qui trình, qui phạm, qui chế, định mức kinh tế kỹ thuật về qui hoạch, thiết kế, thi công, bảo trì, sửa chữa, khai thác, quản lý và phát triển mạng CHK-SB VN.
 • Tham gia tư vấn phản biện các luật và hệ thống văn bản dưới luật theo yêu cầu của Tổng hội xây dựng VN, Liên hiệp các Hội KH & KT VN và các cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước.
 • Tham gia tư vấn và phản biện cho dự án xúc tiến đầu tư xây dựng CHK quốc tế trung chuyển Long thành; Tư vấn phản biện về chủ trương tạo nguồn vốn xã hội hóa phát triển ngành Hàng Không Việt Nam trong điều kiện đổi mới tổ chức cổ phần hóa ngành Hàng Không.
 • Trực tiếp tham gia phản biện các đề tài, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở các cơ sở góp phần thành công xây dựng các công trình thuộc nhiều hạng ngạch khác nhau.
 • Tư vấn cho các cơ quan , đơn vị trong việc hợp tác liên kết với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt nam.
Nghiên cứu khoa học
 • Chủ trì, tham gia đề xuất nhiều ý tưởng và định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học trong ngành với qui mô cả nước về các lĩnh vực chuyên ngành: Từ quản lý Nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động bay, cảng HK-SB đến vận tải hàng không và các vấn đề khác liên quan.
 • Phản biện đề án quy hoạch mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc.
 • Chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, điều tra, khảo sát nhu cầu và tính khả thi của việc ứng dụng kỹ thuật Hàng không (máy bay nhỏ) phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với an ninh quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận”.
 • Chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch hệ thống sân bay cho công tác tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam”.
 • Chủ trì biên soạn một số tiêu chuẩn cơ sở đã được Cục HK ban hành như: Tiêu chuẩn sân bay Trực thăng dân dụng Việt Nam; Quy trình thiết kế mặt đường sân bay; Quy trình duy tu bảo dưỡng sân bay...
 • Thực hiện đề tài do Bộ tài nguyên môi trường giao: “Đánh giá tác động biến đổi của khí hậu đối với ngành giao thông vận tải và xây dựng các biện pháp thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt nam trong khuôn khổ dự án “ Việt nam chuẩn bị thông báo quốc gia lần thứ hai cho UNFCCC”.
 • Biên soạn chuyển đổi “Tiêu chuẩn sân bay dân dụng Việt nam” thành tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).
 • Nghiên cứu triển khai đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và chế thử xuồng Thuỷ - khí động lực hoạt động ở vùng đầm lầy, nước nông”…
Các hoạt động đào tạo, thông tin và dịch vụ KHCN
 • Phối hợp với Đại học giao thông vận tải Hà nội tổ chức các lớp đại học tại chức chuyên ngành đường ô tô và sân bay, kinh tế vận tải hàng không và lớp hoàn chỉnh kiến thức liên thông từ cao đẳng lên Đại học ngành đường ô tô và sân bay.
 • Phối hợp với Viện khoa học và công nghệ Bộ giao thông vận tải mở các lớp đào tạo nhân viên thí nghiệm và kiểm định vật liệu và công trình giao thông tại Viện KH&CN ở thành phố HCM.
 • Ứng dụng SA4 thi công đường biên giới, Sản xuất phụ gia bê tông chất lượng cao, tư vấn giám sát thi công các công trình GTVT, HK
Các hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo khoa học.
Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế và trong nước về khoa học công nghệ mới, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực... Các cuộc hội thảo với sự hợp tác của đại diện các nước như: Nga, Mỹ , Pháp, Úc, Trung quốc, Đài Loan, Đức, Ấn độ... đã cung cấp nhiều thông tin phong phú, kịp thời, bổ ích về khoa học công nghệ mới và tăng cường hợp tác đầu tư, đào tạo, chuyển giao công nghệ, trao đổi giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý của Việt nam với quốc tế.