Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 06/04/2018 17:03 - Người đăng bài viết: Tuyết Nhung
Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội KH&CN Hàng không năm 2017 và phương hướng kế hoạch 2018
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI KH&CN HKVN
 
I- Kết quả đạt được năm 2017
            Trong năm 2017, Hội đã thực hiện được các nhiệm vụ sau:
1.     Kiện toàn tổ chức:
 a). Đã làm: Năm 2017 được coi là năm bản lề cho giai đoạn 2017-2020 của Hội. Ngay từ đầu năm Hội đã triển khai công tác kiện toàn tổ chức theo tinh thần mà Nghị Quyết Đại hội lần thứ V đề ra:
-  Rà soát lại hoạt động của các ban và ban hành một số qui chế hoạt động của các ban chuyên môn: Văn phòng, Ban Kinh tế, Ban Kỹ thuật máy bay, Ban Cảng Hàng không-Sân bay, Ban Khoa học- Công nghệ, Ban Đào tạo, Ban Môi trường.
 -  Củng cố, đẩy mạnh hoạt động của Viện Khoa học Hàng không . Tăng cường bổ sung cán bộ cho Viện như bổ nhiệm 02 Phó Viện trưởng là Tiến sĩ Lê Quang và Thạc sĩ Đỗ Hồng Trường, CN Lê Đức Đình làm chánh Văn phòng Viện và CN Bùi Văn Bình làm nhân viên văn phòng Viện KHHK.
-  Củng cố, đẩy mạnh hoạt động của Văn phòng phía Nam: Chuyển Văn phòng đến nơi mới, trang trí nội thất, ổn định chỗ làm việc, ra qui chế của Văn phòng phía Nam.
-   Hội đã không ngừng phát triển kết nạp thêm Hội viên mới: Trong năm đã kết nạp thêm 01 hội viên tập thể và 12  hội viên cá nhân. Nâng tổng số hội viên cá nhân của Hội lên 447 người và 41 hội viên tập thể.
 
2.     Hoạt động Tư vấn phản biện:
- Tham gia tư vấn, phản biện, góp ý cho Chính phủ, Bộ GTVT, Cục HKVN, lãnh đạo thành phố HCM, Tổng công ty ACV về Dự án cải tạo mở rộng CHK QT Tân sơn nhất. Gửi văn bản kiến nghị cho các cấp về cải tạo và mở rộng CHK Tân sơn nhất.
- Tham gia góp ý cho Nhà nước, Bộ GTVT, cục HKVN và Tổng công ty ACV về chọn phương án kiến trúc xây dựng CHK QT Long thành.
- Tham gia phản biện báo cáo điều chỉnh Quyết định số 21 TTg: “ Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức vào cuối năm 2017 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được ghi nhận trong công văn số 5315/CHK0KHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Cục HKVN.
2. Nghiên cứu triển khai:
- Đã đề xuất “ Kế hoạch nghiên cứu triển khai KH&CN HK giai đoạn 2018-2020” và gửi các văn bản của Kế hoạch này cho Bộ GTVT, Cục HKVN, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhưng chưa được các cơ quan đơn vị nói trên trả lời.
- Chủ động chuẩn bị xây dựng và triển khai nghiên cứu xong đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực Hàng không chất lượng cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo phương thức Xã hội hóa”.
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai năm 2018 trình các cấp có thẩm quyền.
3. Công tác đào tạo, thông tin phổ biến KHCN: Đã triển khai thành công các tọa đàm, hội thảo sau:
- Sau 5 tháng chuẩn bị hội thảo về An toàn Hàng không theo phương thức Xã hội hóa, ngày 27/10/2017, Hội đã tổ chức tốt Hội thảo “ 20 năm An toàn Hàng không dân dụng Việt Nam” tại Hội trưởng tầng 8, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Được sự ủy quyền của Ủy Ban An toàn  Quốc gia, Cục Hàng không Việt Nam đồng chủ trì, Hội đã chủ động tổ chức thành công Hội thảo với sự tham gia của 225 đại biểu đại diện cho 67 cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành HKVN. Đây là một hội thảo lớn có tầm ảnh hưởng rộng rãi trong, ngoài ngành HKVN và quốc tế. Hội thảo đồng thời là sự kiện quan trọng đánh giá chặng đường 20 năm an toàn tuyệt đối của ngành HKDDVN.
- Ngày 28/11/2017 phối hợp cùng Viện Khoa học Hàng không và tập đoàn Japan Radio JRC tổ chức hội thảo về hệ thống ra đa đa chức năng tại Hội trường nhà A, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Đây là Hội thảo giới thiệu về thiết bị, công nghệ mới về Rada Hàng không.
4. Quan hệ với các hội viên tập thể:
- Năm 2017 lãnh đạo Hội đã tổ chức gặp mặt được 4 hội viên tập thể; Thảo luận để ký lại các biên bản phối hợp giữa cục HKVN và Hội KH&CN HKVN, làm việc với các đơn vị khác về chương trình hợp tác.
- Thu hội phí: Đến nay việc thu hội phí còn chưa đạt yêu cầu. Số hội viên đã nộp hội phí còn hạn chế. Mới có 9 hội viên tập thể là gồm: ADCC, ACC, CTy CP Đầu tư Công nghệ HK, Học viện HKVN, Công ty AEC, Công ty VAECO, Viện CN Đường bộ sân bay Viện KHCN GTVT, và Công ty CP Huấn luyện và Đào tạo Nghiệp vụ HK,  Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Aeroman Việt Nam và hội viên cá nhân là 22 hội viên cá nhân đã nộp hội phí.
 
II. Phương hướng kế hoạch hoạt động của Hội trong năm 2018:
1. Công tác Tổ chức:
a. Tiếp tục củng cố tổ chức: Tiếp tục củng cố, phát triển Hội cả về chiều rộng và chiều sâu theo hướng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội về mọi mặt. Tăng cường kết nạp Hội viên mới. Tổ chức các buổi làm việc với các nội dung hợp tác cụ thể của Hội với các hội viên tập thể để tăng cường phối hợp hoạt động tốt hơn.
 b. Một số việc cụ thể:
Chủ tịch Hội đề nghị BCH thông qua việc bổ sung nhân sự vào lãnh đạo Hội, Ban thường vụ; BCH và việc bổ nhiệm các chức danh cán bộ Hội như sau:
 
1). Bổ sung 01 Phó Chủ tịch: ThS. Phạm Văn Tới, Tổng thư ký Hội nay nhận chức: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.
2). Bổ sung 01 Ủy viên thường vụ: TS. Trần Văn Khảm, UV BCH, trưởng ban Kinh tế nay đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban kinh tế Hội.
3) Bổ sung vào BCH 4 ủy viên mới gồm:
- TS. Lê Đức Việt, nguyên vụ phó Vụ an toàn Giao thông, nguyên Tổng biên tập Tạp chí GTVT.
- TS. Nguyễn Ngọc Trọng, nguyên Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nay là Phó TGĐ hãng hàng không Tre Việt.
- ThS. Lưu Duy Đức, Trưởng ban môi trường Hội.
- ThS. Trịnh Xuân Thắng, hội viên, cán bộ kỹ thuật của công ty kỹ thuật máy bay VAECO.
4). Căn cứ Điều lệ Hội, sau khi được Ban Thường trực thông qua, trong thời gian qua, Chủ tịch Hội đã ký Quyết định bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó ban như sau:
-  Văn phòng Hội: Chánh Văn phòng: KS Nguyễn Phương Dung; Phó Văn phòng: CN Nguyễn thị Xuân.
- Ban Cảng Hàng không Sân bay: Trưởng ban: - TS Phạm Cao Thăng
Ban kinh tế: Trưởng ban: TS. Trần Văn Khảm; Phó ban: TS. Đỗ Quang Toàn.
Ban KHCN: Trưởng ban TS. Nguyễn Văn Minh; Phó ban: ThS. Nguyễn Trịnh Bình.
Ban Kỹ thuật máy bay: Trưởng ban: TS. Lê Đình Cương.
Ban Quản lý bay:  Trưởng ban: TS Bùi Văn Võ
Ban Đào tạo: Trưởng ban: TS. Dương Mạnh Cường
-  Ban Dự án: Trưởng ban: TS. Lê Đức Việt
Ban Môi trường: Trưởng ban: ThS. Lưu Duy Đức
Đối với các Ban chưa có qui chế và còn thiếu phó ban yêu cầu các Trưởng ban phải dự thảo qui chế trình Chủ tịch phê duyệt để triển khai hoạt động và đề nghị Chủ tịch bổ nhiệm phó ban. Mọi việc cần kết thúc trong quí II năm 2018.
 
2. Đẩy mạnh hoạt động của các Văn phòng Hội: Phân công Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký giúp Chủ tịch quản lý khối các Văn phòng.
Ban Thường trực Hội cần tăng cường quan hệ và tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với các đơn vị cơ sở trực thuộc Hội.  
3. Tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ GTVT, Cục HKVN, với các cơ quan chức năng nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức và cá nhân liên quan trong nước và quốc tế để nắm bắt thông tin kịp thời làm tốt nhất chức năng nhiệm vụ chính của Hội, làm thủ tục ký lại Quy chế phối hợp giữa Hội KH&CN HKVN với Cục HKVN và triển khai đưa vào cuộc sống. 
4. Tiếp tục chuẩn bị bổ sung và lên kế hoạch triển khai các nhiệm vụ KHCN năm 2018 cũng như các đề tài nhiệm vụ khác tạo tiền đề cho công tác nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ KHCN giai đoạn đến năm 2020.
5. Trước mắt chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế:“ Đầu tư xây dựng và khai thác CHK, SB Việt Nam theo hướng xã hội hóa.” dự kiến vào Quí III/2017.
6. Chuẩn bị xây dựng các văn bản dự án hợp tác đầu tư với quốc tế và trong nước về lắp ráp máy bay nhỏ, qui hoạch sân bay, bãi đậu cho các máy bay nhỏ và trực thăng bay phục vụ kinh tế (Nông, lâm, ngư nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, thương mại, Tìm kiếm cứu nguy, cứu nạn...) và an ninh quốc phòng.
6. Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc của Hội đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm mới. Tăng cường tìm kiếm nhiệm vụ và giao các đơn vị triển khai các hợp đồng kinh tế cụ thể trong nghiên cứu triển khai, tư vấn phản biện, đào tạo và các dịch vụ KHCN khác.
7. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo kế hoạch năm 2018 nhằm tìm đối tác lâu dài cho Hội trong lĩnh vực nghiên cứu triển khai, đào tạo và sản xuất phụ tùng linh kiện, thiết bị về hàng không, nhất là ưu tiên các dịch vụ phù trợ nền công nghiệp Hàng không trong tương lai gần.
8. Xây dựng các chương trình nghiên cứu triển khai để tham gia vào các chương trình Nhà nước và các bộ ngành liên quan trong giai đoạn mới.
9. Triển khai việc rà soát danh sách Hội viên, làm thủ tục để phát thẻ hội viên nhân dịp 30 năm thành lập Hội: Dự kiến phát thẻ làm 2 đợt: Đợt 1: vào cuối năm 2018 đầu năm 2019; Đợt 2: Cuối năm 2019 đầu năm 2020.
10. Xuất bản:
- Thu thập thông tin cá nhân các nhà khoa học Hàng không từ Thạc sỹ trở lên và một số cán bộ khoa học có công lao với ngành HKDDVN để làm cuốn kỷ yếu: “ Các nhà khoa học hàng không Việt nam đến năm 2020.”.
- Xuất bản  từ 5 đến 7 quyển sách là kết quả nghiên cứu của Hội đã nghiệm thu thời gian qua.
11. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội (1990-2020) trong toàn Hội. Ban thường trực Hội sẽ đưa ra các chỉ tiêu của đợt thi đua này.
 
Căn cứ thực tế tình hình cụ thể trong quí I năm 2018 Hội sẽ hoàn thiện kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội.
      Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm của hội VAAS kính trình BCH thảo luận thông qua trong kỳ họp này.    
      Trân trọng cám ơn !
 
 
  TM.BCH Hội KH&CN HKVN
Chủ tịch
 
 
 
 TS. Trần Quang Châu

Tác giả bài viết: TS. Trần Quang Châu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết