Biên bản họp thường trực BCH Hội KH&CN Hàng không Việt Nam (tháng 11/2014)

Đăng lúc: Thứ hai - 24/11/2014 14:35 - Người đăng bài viết: admin
Thời gian họp: 9h00 ngày 20 tháng 11 năm 2014. Địa điểm họp: Văn phòng Hội.
HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
______________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
  Hà Nội, ngày 20 tháng11 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP THƯỜNG TRỰC BCH
HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


Thời gian họp: 9h00 ngày 20 tháng 11 năm 2014.
Địa điểm họp: Văn phòng Hội.
I. Thành phần tham dự:
  • Ông Trần Quang Châu - Chủ tịch Hội.
  • Ông Đỗ Nguyên Khoát - P. Chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
  • Ông Bùi Quang Vinh - P. Chủ tịch Hội.
  • Ông Phạm Văn Tới – Giám đốc Trung tâm ABCC
  • Ông Bùi Duy Kế - P. Chánh VP Hội
  • Bà Nguyễn Phương Dung - P. Chánh VP Hội.
  • Bà Trần Thị Thuyên – Văn phòng Hội.
Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Quang Châu
Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Phương Dung.
II. Nội dung cuộc họp:
1. Xem xét các nội dung công việc triển khai thực hiện trong Quý IV/2014.
2. Đóng góp ý kiến cho “Dự án chuyển đổi sân bay Biên Hòa thành sân bay quốc tế giải quyết quá tải giao thông, tiết kiệm đầu tư công” theo Công văn số 4582/CHK-KHCNMT ngày 17/11/2014 của Cục HKVN.
Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên tham gia cuộc họp đã thống nhất với các kết luận sau:
1. Đối với việc triển khai các nội dung công việc thuộc kế hoạch Quý IV/2014 cần lưu ý các vấn đề sau:
a. Tổ chức Hội thảo bảo vệ môi trường tại các CHK sân bay của Việt Nam:
- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ được giao cho Mrs.Ngà - Trưởng Ban Môi trường của Hội.
- Kinh phí Hội thảo đã được TCTy CHK Việt Nam chuyển cho Hội, việc đặt bài tham luận đã được triển khai. Đề nghị Chủ nhiệm nhiệm vụ phối hợp cùng văn phòng (Mrs.Dung, Mrs.Thuyên) đôn đốc việc thu nhận bài tham luận, góp ý hoàn chỉnh, lên chi tiết kế hoạch thực hiện để đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo vào ngày 12/12/2014.
b. Lập hồ sơ năng lực của Hội.
- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ được giao cho Mr.Kế - P. Chánh VP Hội.
- Hiện đã thu nhận được 6 bộ hồ sơ của các đơn vị là hội viên tập thể của Hội. Đề nghị chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, yêu cầu các đơn vị khẩn trương gửi hồ sơ, thông tin để đảm bảo hoàn thành xong hồ sơ năng lực của Hội xong trước 15/12/2014 đồng thời tập hợp thông tin cơ bản của các Hội viên tập thể đưa lênWebsite của Hội.
c. Vấn đề cập nhật thông tin trên Website của Hội:
- Đề nghị văn phòng lưu ý kiểm tra lại thông tin, cập nhật lại những thông tin mới và có kế hoạch viết bài bổ sung thông tin trên Website
- Giao Mrs.Thuyên chịu trách nhiệm chính về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung thông tin.
- Đề nghị các UV BCH thường xuyên kiểm tra, giám sát thông tin trên Website để đề xuất sửa đổi kịp thời khi cần thiết.
d. Vấn đề chuẩn bị lịch tết và thiếp chúc mừng năm mới.
Văn phòng đã trình phương án và kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không tìm được mẫu lịch đặc trưng của ngành hàng không thì sẽ triển khai theo phương án văn phòng dự kiến. Thời hạn cuối để triển khai ký hợp đồng in ấn là xong trước ngày 25/11/2014 để kịp tiến độ thực hiện.
d. Đối với vấn đề chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội.
Các nội dung công việc đã đề ra cần được tiếp tục khẩn trương thực hiện. Đề nghị hoàn chỉnh 02 cuốn kỷ yếu (KHCN và các bài viết chọn lọc) để chuẩn bị in ấn làm quà tặng trong lễ kỷ niệm, giao Mr.Kế và Mr.Tới sưu tầm các ảnh hoạt động của Hội để giúp Mr Hồng làm kỷ yếu của Hội.
e. Các vấn đề khác: Văn phòng khẩn trương thực hiện việc thu hội phí của các hội viên
  1. Đối với đề án Xuồng thủy khí:
- Hội nghị nhất trí đề nghị Ban Quản lý KH&CN và hợp tác đào tạo cùng với chủ nhiệm nhiệm vụ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ khoa học, các báo cáo kết quả nghiên cứu, hồ sơ và chứng từ tài chính nộp cho Hội để kịp kiểm tra và đề nghị bên A thanh lý hợp đồng.
- Đối với sản phẩm hiện vật của đề án (xuồng thủy khí) cần thực hiện nghiêm quyết định của Chủ tịch Hội về việc xuồng thủy khí cho Trung tâm ABCC có biên bản bàn giao (Mr.Tới nhận bàn giao). Tiến độ thực hiện cần khẩn trương hoàn chỉnh trong quý 4/2014.
- Sau khi nhận bàn giao, Mr.Tới làm việc với các đối tác để triển khai tiếp giai đoạn đưa xuồng vào hoạt động thực tế và sản xuất đại trà.
Giao ông Nguyễn Hải và ông Phạm Văn Tới chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các nội dung đã nêu trên.
2. Đóng góp ý kiến cho “Dự án chuyển đổi sân bay Biên Hòa thành sân bay quốc tế giải quyết quá tải giao thông, tiết kiệm đầu tư công” theo Công văn số 4582/CHK-KHCNMT ngày 17/11/2014 của Cục HKVN.
Đối với văn bản “Dự án chuyển đổi sân bay Biên Hòa thành sân bay quốc tế giải quyết quá tải giao thông, tiết kiệm đầu tư công” đề nghị lãnh đạo Hội sao in cho từng cá nhân đọc và có các nhận xét gửi về Văn phòng; giao ông Phạm Văn Tới tổng hợp ý kiến đóng góp hoàn chỉnh lại dự thảo để báo cáo Cục trong thời gian sớm nhất.
Hội nghị kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH


 
THƯ KÝ CUỘC HỌP
Trần Quang Châu Nguyễn Phương Dung
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết