Dự thảo nội dung họp BCH đầu năm 2013

Đăng lúc: Thứ năm - 07/03/2013 23:23 - Người đăng bài viết: admin
Cuộc họp gồm có 3 nội dung: - Nội dung thứ nhất: Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập. - Nội dung thứ hai: Thảo luận góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến pháp năm 1992. - Nội dung thứ ba: Nghị quyết của BCH Hội về Kế hoạch hoat động năm 2013.

Click vào đây để Download nội dung toàn văn  1. Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập
Chủ tịch phát biểu kỷ niệm 23 năm ngày thành lập và một vài ý kiến cảm tưởng.
  1. Thảo luận góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến pháp năm 1992.
       Căn cứ QĐ số 23/QĐ-LHHVN ngày 10-01-2013 của LHHVN v/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và các tài liệu hướng dẫn, tham khảo…liên quan của LHHVN, BCH Hội KH&CN HKVN tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cách thức tổ chức hội nghị: Các tài liệu gồm 10 danh mục đã gửi trước cho các UV BCH. Tại cuộc họp sẽ nghe các ý kiến đóng góp. Sau đó tổng hợp ý kiến gửi LHHVN.
 II,      Nghị quyết của BCH Hội về Kế hoạch hoạt động năm 2013. 
                      
A. KIỂM ĐIỂM CÁC VIỆC CHUYỂN TỪ NĂM 2012 CHUYỂN SANG:

1. Về tổ chức:
 a. Phát triển tổ chức:
- Đã kết nạp Hội viên tập thể: VAECO, riêng VASCO chưa hoàn thành xong thủ tục, một số nơi khác chưa làm được thủ tục và chưa có ý kiến chính thức.
- Kế hoạch thành lập công ty cổ phần trực thuộc Hội: Chưa thực hiện được như kế hoạch.
b. Làm việc với các cơ quan, đơn vị: Đã làm việc với một số đơn vị như TCTy CHKVN, VAECO, Chủ tịch HĐQT TCTy HKVN, ); Sắp tới tiếp tục làm việc với các cơ quan, đơn vị.

2. Công tác khác:
a. Về nghiên cứu KH: Đề tài XTK chưa nghiệm thu; Đăng ký KH nghiên cứu khoa học năm 2013 chưa được trả lời; đã quyết toán xong 02 cuộc Hội thảo khoa học .
b. Hợp tác quốc tế: Làm việc với phía Ukraina nhưng chưa có trả lời chính thức. Đang chọn hướng đi phù hợp.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

I. Công tác tổ chức:
1. Rà soát danh sách hội viên tập thế và cá nhân, củng cố, cập nhật các thông tin liên quan đến Hội viên để quản lý và đưa vào trang WEB của Hội.
2. Tiếp tục phát triển Hội viên tập thể và hội viên cá nhân ở các đơn vị trong ngành HKVN, nhất là tại các Hãng VTHK cổ phần, các đơn vị trong dây chuyền vận tải Hàng không và các đơn vị liên quan. Sắp xếp lịch đi cụ thể để vận động phát triển Hội viên tại: Khu vực miền Bắc; Khu vực miền Trung; Khu vực miền Nam.
3. Đẩy mạnh hoạt động theo chuyên ngành của các ban chuyên môn: Củng cố tổ chức nhân sự và chức năng nhiệm vụ của các ban; Xây dựng các chương trình hoạt động của từng ban
4. Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trong ngành HKVN và các ngành liên quan để phối hợp hoạt động trong mọi nhiệm vụ theo Điều lệ Hội.
5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tạo ra bước chuyển giao công nghệ và trao đổi thông tin khoa học Hàng không với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 
II. Hoạt động tư vấn phản biện xã hội:
 1.Trong năm 2013 sẽ triển khai 2 hội thảo lớn:
 a. Hội thảo quốc tế: Trao đổi với UCRAINA để tổ chức hội thảo về dòng máy bay mới do UCRAINA sản xuất hoặc về: “ Đào tạo nguồn nhân lực của ngành HKVN theo đẳng cấp quốc tế.”  Sẽ kết luận trong đầu quí II - năm 2013)
b. Hội thảo trong nước: Trao đổi với trường Hàng không để tổ chức hội thảo khoa học theo yêu cầu của trường; dự kiến Hội tổ chức hội thảo “ Qui hoạch hệ thống sân bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nguy, cứu nạn quốc gia”, hoặc: “ Sử dụng máy bay nhỏ phục vụ kinh tế và an ninh quốc phòng; hoặc: “ Đào tạo kinh tế- kỹ thuật hàng không bằng hệ thống thông tin trực tuyến e-leaning ”.
2. Tổ chức các buổi làm việc giữa các ban và các đơn vị để trao đổi chuyên môn, phối hợp công tác chuyên môn của các chuyên ngành.
3. Tham gia các hội thảo của LHH (theo yêu cầu của LHH…), TH XDVN, ngành HKVN, các hội bạn tổ chức.
 
III. Nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học & công nghệ Hàng không:
1. Nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm đề tài “ Xuồng thủy khí”. Yêu cầu chủ nhiệm tích cực hoàn thành sớm.
2. Triển khai đề tài trong chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam- Ukraina khi nhà nước phê duyệt; Mặt khác làm việc với các doanh nghiệp liên kết phía Việt Nam để hợp tác với bạn chuyển giao công nghệ , cải tiến, sản xuất, lắp ráp trực thăng nhỏ đa năng.Thường trực Hội xúc tiến trong thời gian tới.
3. Triển khai dự án tư vấn phản biện chiến lược phát triển giao thông vận tải hàng không Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4. Tiếp tục làm việc với LHH, Cục HKVN, Bộ KH&CN, Bộ GTVT và với các cơ quan, đơn vị để đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và các dịch vụ KH&CN.
5. Hoàn thành nhiệm vụ “chứng nhận sự phù hợp”  công trình xây dựng của TCTy HKVN.
6. Mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ Hàng không.
7. Cung cấp thông tin khoa học Hàng không cho công chúng qua tờ tin, báo, tạp chí.

IV. Một số nhiệm vụ khác:
1. Nghiên cứu chọn hướng đi phù hợp chuẩn bị dự án tiền khả thi cho sự hình thành một vài trung tâm KH&CN đủ mạnh để từng bước đưa ra những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có hiệu quả kinh tế- xã hội tạo bước nhảy cho sự phát triển nền công nghiệp Hàng không trong tương lai (Đề nghị Hội đồng KHCN, Ban CH bàn bạc cho ý kiến về vấn đề này).
2. Phối hợp giữa HKVN với các ngành liên quan để giải quyết một số nhiệm vụ liên ngành kinh tế trong các chương trình kinh tế của nhà nước.(Chương trình nông thôn mới, chương trình nguồn năng lượng sạch, chương trình ứng phó với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu…)
3. Triển khai tờ thông tin KH&CN HKVN trên mạng điện tử.
4. Thực hiện các nhiệm vụ do LHH và các cơ quan nhà nước giao trong năm mới.
5. Công tác thi đua khen thưởng: Nhân dịp 26-03-2013 ngày thành lập LHH đề nghị LHH có ý kiến Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội.

C. BÀN VỀ CƠ CHẾ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
 1. Cơ chế khoán nội bộ việc triển khai nhiệm vụ khoa học ( Nên cụ thể như thế nào: Tìm đề tài, Chế độ trích nộp; Quyền các chủ nhiệm; Công tác đối ngoại khi thanh quyết toán…): Trước mắt tùy từng đề tài nhiệm vụ lãnh đạo Hội trao đổi, thỏa thuận với từng chủ nhiệm có đóng góp tài chính cho Hội.
2. Công tác tổ chức của Văn phòng: Củng cố, kiện toàn công tác văn phòng .
3. Triển khai hoạt động các Ban theo hướng chủ động xây dựng nhiệm vụ của từng ban.
4. Đẩy mạnh hoạt động của Hội: Triển khai nhiệm vụ tư vấn, phản biện, tìm kiếm các đề tài khoa học. Năm 2013 tập trung triển khai đề tài của LHHVN giao cho Hội.
5. Về tổ chức và nhân sự BCH:
      a. Thành lập Ban thông tin KH&CN HK, triển khai tờ thông tin điện tử KH&CN HK.
      b. Bổ sung thêm một phó Chủ tịch: Ông Phạm Doãn Hồng, UVTT. Phụ trách kỹ thuật MB.
      c. Bổ sung vào BCH: Đề nghị BCH bổ sung thêm các Ủy viên mới:
       1. Nhà báo - nhà văn Hoàng Dự, TBT báo thể thao VN.
       2. TS. Trần Văn Yên, Nguyên trưởng ban CNTT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT TCTy HKVN.
       3. CN Phạm Mạnh Hùng, nguyên cán bộ phòng đối ngoại TCTy HKVN.
       4. TS. Dương Tất Sinh, Chủ nhiệm bộ môn Cầu đường sân bay HVKTQS
 
D. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC:
 
  1. Trong tháng 1-2013: Hoàn tất báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013 của Hội.
  2. Về hội phí: lãnh đạo Hội quan hệ chặt chẽ với các hội viên tập thể, văn phòng làm việc cụ thể với các hội viên để thu hội phí đầy đủ.
  3. Trang WEB của Hội: Giao cho Ban thông tin phối hợp với báo TDTT để duy trì hoạt động trang WEB của Hội và hình thành tờ thông tin điện tử KH&CNHK.
            Sau khi thảo luận BCH sẽ biểu quyết thông qua thành Nghị quyết về kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội KH&CN HKVN.

 
Nơi nhận:
- Tất cả các UV BCH
- Lưu văn thư
 T/M BCH HỘI KH&CN  HÀNG KHÔNG VN
                         CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
                   TS. Trần Quang Châu
Tác giả bài viết: Phạm Văn Tới
Nguồn tin: Vaast
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết