Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam thêm một nhiệm kỳ thắng lợi !

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/12/2015 23:53 - Người đăng bài viết: admin
VAAST là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, là hội viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Hiệp hội Sân bay Quốc tế Châu Á-Thái bình dương (ACI).
ThS. Phạm Doãn Hồng

ThS. Phạm Doãn Hồng

Cương lĩnh đổi mới của Đảng ta đã đưa đất nước ta từ hình thái tập trung quan liêu bao cấp, có nguy cơ khủng hoảng trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội sang hình thái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý Nhà nước. Gần 30 năm thực hiện cương lĩnh đổi mới của Đảng đề xướng và lãnh đạo đã thực sự đưa đất nước ta không những vượt qua khủng hoảng và đã đưa nước ta phát triển mọi mặt, đặc biệt nổi trội ở mặt trận kinh tế-xã hội. Đại đa số bộ phận đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Khẳng định được niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng. Việt Nam đã thoát khỏi danh sách xếp hạng nước nghèo. Việt Nam đang dần trở thành nhóm nước đang phát triển, ngày càng có uy tín và vị thế trên trường quốc tế.
Cùng với sự đổi mới, phát triển của đất nước, vai trò và sự đóng góp của các tổ chức hội nói chung, các hội nghề nghiệp, hội chuyên ngành trong đó có Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam nói riêng.
Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST) hiện nay có tiền thân là Hội Khoa học Kỹ thuật Công trình Việt Nam (VACA) được thành lập ngày 14/3/1990 theo Quyết định số 46/BCH của TW Hội Xây dựng Việt Nam. Năm 2011, Hội đổi tên là Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam. Điều lệ hoạt động của VAAST được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1100/2011/QĐ-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2011.
VAAST là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, là hội viên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và là thành viên của Hiệp hội Sân bay Quốc tế Châu Á-Thái bình dương (ACI).
Từ Đại hội nhiệm kỳ IV đến Đại hội nhiệm kỳ V, một chặng đường phấn đấu với quyết tâm ý chí và nghị lực của Lãnh đạo, các hội viên tập thể, hội viên các nhân  vượt qua muôn vàn khó khăn và đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng.
Trong nhiều năm qua, Hội đã thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội IV đề ra và thực hiện tốt mục đích, tôn chỉ của Hội là tập hợp các tổ chức và công dân Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực công trình hàng không và các lĩnh vực khoa học công nghệ  khác phục vụ cho sự phát triển của ngành HK và các lĩnh vực kinh tế xã hội Việt Nam. Theo đó nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đứcnghề nghiệp của Hội viên hơn yêu cầu phát triển của đất nước. Những kết quả hoạt động của VAAST trong nhiệm kỳ:
- Hoạt động tư vấn phản biện xã hội: Hội đã tổ chức, tham gia phản biện các đề tài, dự án đầu tư của Ngành GTVT, sửa đổi luật HKDDVN. Phản biện đề tài “ Tư vấn phản biện quy hoạch phát triển giao thông vận tải HK giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Triển khai tư vấn phản biện đề tài: “Tư vấn phản biện về chủ trương tạo nguồn vốn xã hội hóa phát triển ngành hàng không Việt nam trong điều kiện cổ phần hóa ngành HK” do Liên hiệp hội giao năm 2015. Đặc biệt, Hội đã tham gia tích cực, trách nhiệm cao Tư vấn phản biện dự án đầu tư xây dựng cảng HK Quốc tế Trung chuyển Long Thành do TCT cảng HKVN (ACV), Bộ Giao thông Vận tải, Ủy Ban Kinh tế Quốc Hội, Cục HKVN, Học viện Hàn Lâm Việt Nam tổ chức Những nội dung tư vấn của Hội khẳng định tính đúng đắn về yếu tố khoa học, kinh tế, xã hội, có tầm nhìn, đứng vững trên quan điểm vì lợi ích quốc gia, mang tính thuyết phục và chế ngự tầm nhìn cục bộ, Thực tế đã giúp Quốc Hội có nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng càng HKQT Long Thành.
- Về hoạt động nghiên cứu- khoa học:
                 Hội đã đạt được một số thành tích đáng kể. Hội đã triển khai có kết quả về xây dựng một số tiêu chuẩn Ngành. Hội chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu điều tra, khảo sát nhu cầu và tính khả thi của việc ứng dụng kỹ thuật Hàng không (máy bay nhỏ) phục vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với an ninh quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận. Thực hiện đề tài do Bộ Tài nguyên- Môi trường giao : “Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đối với các công trình ngành Giao thông vận tải trong khuôn khổ dự án “ Việt Nam chuẩn bị thông báo quốc gia lần thứ 2 cho UNFCCC”.
-Về Đào tạo:
              Hội đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận trong công tác đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, an ninh an toàn hàng không, huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành HK và các ngành nghề kinh tế xã hội khác.
-Về hợp tác quốc tế: Hội đặc biệt quan tâm đề lĩnh vực hoạt động hợp tác quốc tế. Hội không chỉ tham gia các hội thảo quốc tế trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học công nghệ mà còn là dịp để bạn bè quốc tế hiểu thêm về Hội, là cơ hội để Hội và bạn có thể xác lập cơ hội hợp tác về KH-CN và đầu tư. Hội đang làm việc với các đối tác Nga, Hàn quốc, Mỹ, Úc về hợp tác KH&CN.
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội đã được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, LHH, Tổng hội XDVN tặng bằng khen, hàng chục hội viên cá nhân và 8 hội viên tập thể được tặng bằng khen và kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội.
       Trên đây là các nội dung chính và những hoạt động tập trung của Hội.
        Ngoài ra theo phân cấp hoạt động của Hội thì các tổ chức thuộc Hội bao gồm: Viện KHCNHK, Trung tâm ABCC và các hội viên tập thể, hội viên cá nhân của Hội cũng đã có nhiều thành tích, nhiều công trình thuộc lĩnh vực KH-CN. Tiêu biểu là Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC- đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới, công ty Tư vấn khảo sát thiết kế HK ADCC, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và dịch vụ Hàng không AEC, Tổng công ty Thành An (B11), Bộ môn cầu đường Sân bay của Học viện KTQS, Bộ môn Đường ô tô sân bay Trường Đại học Giao thông vận tải và rất nhiều đơn vị hội viên tập thể và cá nhân khác. Có thể nói, họ là những đơn vị đã có những thành tích và đóng góp xuất sắc cho công cuộc đổi mới đất nước, làm thay đổi diện mạo ngành HKVN trong thời gian qua.
           Đại hội khóa V của Hội Khoa học Công nghệ Hàng không Việt Nam (2015-2020) dự kiến sẽ tiến hành vào trung tuần tháng 12 năm 2015 sẽ mở ra một chương mới cho chương trình hành động : Đoàn kết- Trí tuệ- Đổi mới- phát triển” với tôn chỉ mục đích xây dựng Hội KH&CN HKVN thành một tổ chức xã hội, nghề nghiệp vững mạnh về tổ chức, cơ chế, chuyên nghiệp năng động sáng tạo, tri thức và uy tín cao.
Trọng tâm: ngoài các nội dung hành động như các nhiệm kỳ trước đây, Nhiệm kỳ V (2015-2020) sẽ tập trung cho công tác tư vấn phản biện và các giải pháp khoa học công nghệ ( có 10 chuyên đề) cho dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành; Đẩy mạnh công tấc tư vấn phản biện độc lập.
          Theo đó, nhằm đẩy mạnh tính dân chủ trên diễn đàn, huy động được tâm huyết của các nhà khoa học, giới trí thức vào các đề tài khoa học quản lý, khoa học công nghệ đầu tư xây dựng của ngành HK và một số ngành khác mà Hội quan tâm.
         Nhân dịp này, Hội KH&CNHKVN cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bọ Giao thông vận tải, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Văn phòng và các ban ngành Quốc Hội, Cục HKVN, Tổng công ty Cảng HKVN, Tổng công ty HKVN, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các đơn vị trong và ngoài Ngành, các hội viên tập thể, hội viên cá nhân, các nhà khoa học tâm  huyết với Hội, các tổng biên tập, phóng viên báo chí, truyền hình…                                
                                                              ThS. Phạm Doãn Hồng, phó Chủ tịch Hội.
Tác giả bài viết: ThS. Phạm Doãn Hồng
Nguồn tin: Vaast
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết