Nghị quyết BCH Hội Vaast - 2014

Đăng lúc: Thứ năm - 27/02/2014 09:44 - Người đăng bài viết: admin
Vào hồi 9 giờ ngày 22-2-2014 tại Hội trường công ty ADCC số 180 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, tp Hà Nội, BCH Hội VAAST đã có cuộc họp triển khai kế hoạch năm 2014. Các đại biểu từ các ban, trung tâm trực thuộc và công ty CP đã tham gia cuôc họp, gồm: 32 ủy viên BCH, vắng mặt 18 ủy viên ( trong đó có lý do: 14 ủy viên).
 Download toàn văn bản Nghị quyết tại đây
HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
          
   Số:     13/NQ/VAAST         


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    22   tháng 02    năm  2014
 
 
                        
                              NGHỊ QUYẾT BCH HỘI VAAST
 
 
       Vào hồi 9 giờ ngày 22-2-2014 tại Hội trường công ty ADCC số 180 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, tp Hà Nội, BCH Hội VAAST đã có cuộc họp triển khai kế hoạch năm 2014. Các đại biểu từ các ban, trung tâm trực thuộc và công ty CP đã tham gia cuôc họp, gồm: 32 ủy viên BCH, vắng mặt 18 ủy viên ( trong đó có lý do: 14 ủy viên).
                                           
      NỘI DUNG CUỘC HỌP
 
Dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp là TS Trần Quang Châu- Chủ tịch Hội VAAST. Cuộc họp đã triển khai các nội dung sau:
  1. GS TS Đỗ Nguyến Khoát kiêm Tổng thư ký đọc bản báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
  2. Chủ tịch Hội, TS Trần Quang Châu báo cáo dự thảo:” Chương trình hành động lập thành tích chào mừng lần thứ 25 năm ngày thành lập Hội VAAST ”
  3. Chánh Văn phòng Hội, Thạc sĩ Phạm Văn Tới đọc báo cáo công khai tài chính năm 2013 của Hội.
 
     NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
 
       Sau khi thảo luận, Hhội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết sau:
 
1. Hội nghị nhất trí thông qua các báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 do PCT kiêm Tổng thư ký trình bày và các ý kiến bổ sung đóng góp của các đại biểu.
2. Hội nghị nhất trí thông qua “Chương trình hành động lập thành tích chào mừng lần thứ 25 năm ngày thành lập Hội VAAST” và các ý kiến góp ý bổ sung của các đại biểu.
3. BCH đồng ý bổ sung thêm hai ủy viên BCH TW mới là:
a) TS. Tô Đình Dũng, phó ban Kỹ thuật TCTy HKVN.
b) Ths. Phạm Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc TCTy Cảng Hàng không Việt nam (ACV), Chủ tịch hội KH&CN của TCTy ACV.
4. Giao cho Chủ tịch Hội cùng ban Thường vụ chỉ đạo triển khai chương trình,  kế hoạch công tác thiết thực lập thành tích chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội.
5. BCH kêu gọi tất cả các hội viên tập thể, cá nhân ưu tiên triển khai các nội dung công tác nêu ra trong chương trình, kế hoạch và ra sức lập thành tích, có đóng góp cụ thể công sức,  tài lực cho Hội để thiết thực chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội.
            BCH đã biểu quyết thông qua các quyết nghị trên với số phiếu tán thành : 100%.
                                                             
                                                             TM BAN CHẤP HÀNH HỘI
                                                                      Chủ tịch Hội
                                                                  TS. Trần Quang Châu.
                                                                          ( Đã ký)
 
Tác giả bài viết: Trần Quang Châu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết