Nghị quyết cuộc họp BCH TW Hội KH&CN HKVN ngày 09/03/2013

Đăng lúc: Thứ ba - 19/03/2013 15:47 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 09- 03- 2013 tại hội trường Học viện kỹ thuật quân sự số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Hà nội BCHTW Hội KH&CN HKVN đã họp bàn 3 nội dung:
-  Nội dung thứ nhất: Bàn về tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập LHHVN và 23 năm ngày thành lập hội KH&CN HKVN. 
       -  Nội dung thứ hai: Thảo luận góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến pháp năm 1992. 
       -  Nội dung thứ ba: Nghị quyết của BCH Hội về Kế hoạch hoat động năm 2013. 
 
Sau khi nghe báo cáo dự thảo của Chủ tịch Hội, BCH TW Hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:
 
I. Về tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội KHKT VN và 23 năm ngày thành lập hội KH&CN HKVN:
 
 1. Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập các hội KHKT VN: Tổ chức theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của lãnh đạo LHHVN, thông qua đó nâng cao nhận thức và nhiệt tình của cán bộ nhân viên trong hoạt động của Hội.
 2. Tổ chức 23 năm ngày thành lập hội KH&CN HKVN : Kết hợp với  nội dung số 1 để việc tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.
II. Thảo luận góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến pháp năm 1992.
       Căn cứ QĐ số 23/QĐ-LHHVN ngày 10-01-2013 của LHHVN v/v tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và các tài liệu hướng dẫn, tham khảo…liên quan của LHHVN, BCH TW Hội KH&CN HKVN thảo luận trực tiếp tại hội trường để lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. (Có biên bản riêng) gửi LHHVN.
III.  .Nghị quyết của BCH Hội về Kế hoạch hoạt động năm 2013.                       
A.  CÁC VIỆC TỪ NĂM 2012 CHUYỂN SANG:
1. Về tổ chức: - Đã kết nạp thêm Hội viên tập thể VAECO, riêng VASCO chưa hoàn thành xong thủ tục, một số nơi khác tiếp tục làm thủ tục kết nạp chính thức.
- Kế hoạch thành lập công ty cổ phần trực thuộc Hội: Chưa thực hiện được như kế hoạch sẽ tiếp tục triển khai theo tình hình cụ thể. Giao cho ban thường trực triển khai theo NQ.
2.  Làm việc với các cơ quan, đơn vị: Đã làm việc với một số đơn vị như TCTy CHKVN, VAECO, Chủ tịch HĐQT TCTy HKVN, ); Tiếp tục làm việc với các cơ quan, đơn vị .
2. Nghiên cứu KH: Đề tài XTK: Nghiệm thu dứt điểm trước tháng 6- 2013; Đăng ký KH nghiên cứu khoa học năm 2013 và bảo vệ thuyết minh đề cương.;
3. Hợp tác quốc tế: Tiếp tục làm việc với phía Ukraina để có trả lời chính thức.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:
I. Công tác tổ chức:
1. Rà soát danh sách hội viên tập thế và cá nhân, củng cố, cập nhật các thông tin liên quan đến Hội viên để quản lý và đưa vào trang WEB của Hội.
2. Tiếp tục phát triển Hội viên tập thể và hội viên cá nhân ở các đơn vị trong ngành HKVN, nhất là tại các Hãng VTHK cổ phần, các đơn vị trong dây chuyền vận tải Hàng không và các đơn vị liên quan. Sắp xếp lịch đi cụ thể để vận động phát triển Hội viên tại: Khu vực miền Bắc; Khu vực miền Trung; Khu vực miền Nam.
3. Đẩy mạnh hoạt động theo chuyên ngành của các ban chuyên môn: Củng cố tổ chức nhân sự và chức năng nhiệm vụ của các ban; Xây dựng các chương trình hoạt động.
4. Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trong ngành HKVN và các ngành liên quan để phối hợp hoạt động trong mọi nhiệm vụ theo Điều lệ Hội.
5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tạo bước chuyển giao công nghệ và trao đổi thông tin khoa học Hàng không với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 
II. Hoạt động tư vấn phản biện xã hội:
 1. Trong năm 2013 sẽ triển khai 2 hội thảo:
 a. Hội thảo quốc tế: Trao đổi với UCRAINA để tổ chức hội thảo về dòng máy bay mới do UCRAINA sản xuất hoặc về: “ Đào tạo nguồn nhân lực của ngành HKVN theo đẳng cấp quốc tế.”  Sẽ kết luận trong đầu quí II - năm 2013)
b. Hội thảo trong nước: Trao đổi với học viện Hàng không để tổ chức hội thảo khoa học theo yêu cầu cụ thể; dự kiến Hội tổ chức hội thảo một trong số các chủ đề sau:
- “ Qui hoạch hệ thống sân bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nguy, cứu nạn quốc gia”,
- “ Sử dụng máy bay nhỏ phục vụ kinh tế và an ninh quốc phòng;
-  “ Đào tạo kinh tế- kỹ thuật hàng không bằng hệ thống thông tin trực tuyến e-leaning ”.
2. Tổ chức các buổi làm việc giữa các ban và các đơn vị để trao đổi chuyên môn, phối hợp công tác chuyên môn của các chuyên ngành.
3. Tham gia các hội thảo của LHH (theo yêu cầu của LHH…), TH XDVN, ngành HKVN, các hội bạn và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức.
 
III.  Nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học & công nghệ Hàng không:
1. Nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm đề tài “ Xuồng thủy khí”. Yêu cầu chủ nhiệm và trưởng ban quản lý tích cực hoàn thành trong quí II-2013.
2. Triển khai đề tài trong chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam- Ukraina khi nhà nước phê duyệt; Mặt khác làm việc với các doanh nghiệp liên kết phía Việt Nam để hợp tác với bạn chuyển giao công nghệ , cải tiến, sản xuất, lắp ráp trực thăng nhỏ đa năng. Thường trực Hội xúc tiến trong thời gian tới.
3. Triển khai dự án tư vấn phản biện chiến lược phát triển giao thông vận tải hàng không Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
4. Tiếp tục làm việc với LHH, Cục HKVN, Bộ KH&CN, Bộ GTVT và với các cơ quan, đơn vị để đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và các dịch vụ KH&CN.
5. Hoàn thành nhiệm vụ “chứng nhận sự phù hợp”  công trình xây dựng của TCTy HKVN.
6. Mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ Hàng không.
7. Cung cấp thông tin khoa học Hàng không cho công chúng qua tờ tin điện tử KH&CN HK, báo, tạp chí…
IV. Một số nhiệm vụ cụ thể khác:
1. Nghiên cứu chọn hướng đi phù hợp chuẩn bị dự án tiền khả thi cho sự hình thành một vài trung tâm KH&CN đủ mạnh để từng bước đưa ra những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có hiệu quả kinh tế- xã hội tạo bước nhảy cho sự phát triển nền công nghiệp Hàng không trong tương lai. Giao cho ban thường trực cùng Hội đồng KHCN, các Ban chuyên môn bàn bạc triển khai về vấn đề này.
2. Phối hợp giữa HKVN với các ngành liên quan để giải quyết một số nhiệm vụ liên ngành kinh tế trong các chương trình kinh tế của nhà nước.(Chương trình nông thôn mới, nguồn năng lượng sạch,  ứng phó với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu…); Tăng cường quan hệ với các cơ quan đơn vị trong, ngoài ngành HKVN để có thêm nhiệm vụ KH&CN. Chú trọng các nhiệm vụ về thẩm định thiết kế, dự toán và nghiệm thu các công trình.
3. Triển khai tờ thông tin KH&CN HKVN điện tử.
4. Thực hiện các nhiệm vụ do LHH và các cơ quan nhà nước giao trong năm mới.
5. Công tác thi đua khen thưởng: Nhân dịp 26-03-2013 ngày thành lập LHH đề nghị LHH có ý kiến đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen cho Hội.
C. BÀN VỀ CƠ CHẾ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
 
 1. Công tác tổ chức của Văn phòng: Củng cố, kiện toàn công tác văn phòng theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Chủ tịch hội căn cứ tình hình sớm kiện toàn tổ chức văn phòng  đi vào ổn định.
 2. Các Ban chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2013 của ban, báo cáo Chủ tịch phê duyệt và triển khai.
 3. Đẩy mạnh hoạt động của Hội: Triển khai nhiệm vụ tư vấn, phản biện do LHHVN giao cho và tích cực tìm kiếm thêm các đề tài, nhiệm vụ khoa học khác.
 4. Cơ chế khoán nội bộ việc triển khai nhiệm vụ khoa học: Giao cho ban thường trực và Chủ tịch triển khai cụ thể.  
 5. Về tổ chức và nhân sự BCH:
      a. Thành lập Ban thông tin KH&CN HK, triển khai tờ thông tin điện tử KH&CN HK.
      b. Bổ sung thêm một phó Chủ tịch:
        - Ông Thạc sỹ Phạm Doãn Hồng, UVTT. Phụ trách kỹ thuật Máy bay.
      c. Bổ sung  thêm 05 Ủy viên mới:
       -  Nhà báo - nhà văn Hoàng Dự, TBT báo thể thao VN.
       - TS. Trần Văn Yên, Nguyên trưởng ban CNTT, Trợ lý CT HĐQT TCTy HKVN.
       - TS. Dương Tất Sinh, Chủ nhiệm bộ môn Cầu đường sân bay HVKTQS
       - CN. Bùi Duy Kế, Phó Chánh văn  Hội VAAST
       - CN Phạm Mạnh Hùng, nguyên cán bộ phòng đối ngoại TCTy HKVN.
 
 1. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC:
 
 1. Trong Quí I - 2013: Hoàn tất báo cáo thanh quyết toán tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013 của Hội.
 2. Về hội phí: lãnh đạo Hội quan hệ chặt chẽ với các hội viên tập thể có nhắc nhở, văn phòng làm việc trực tiếp, cụ thể với các hội viên để thu hội phí đầy đủ.
 3. Trang WEB của Hội: Giao cho Ban thường trực phối hợp với báo TDTT để duy trì hoạt động trang WEB của Hội và hình thành tờ thông tin điện tử KH&CNHK.
 
           Sau khi thảo luận BCH biểu quyết 100 % đại biểu dự hội nghị và các ý kiến của các Uỷ viên BCH vắng măt đã đồng ý qua thư điện tử thông qua Nghị quyết này .
T/M BCH HỘI KH&CN  HÀNG KHÔNG VN
 CHỦ TỊCH
 
TS. Trần Quang Châu
Tác giả bài viết: Trần Quang Châu
Nguồn tin: Vaast
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết