Phát biểu của Chủ tịch hội Vaast tại hội nghị BCH đầu năm 2014

Đăng lúc: Thứ ba - 25/02/2014 15:44 - Người đăng bài viết: admin
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHÀO MỪNG 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI VAAST (14-3-1990-:-14-3-2015).
Download bản toàn văn tại đây
 
I. Đánh giá khái quát về hoạt động Hội năm 2013 và kế hoạch 2014
 
1. Công tác tổ chức:
              Năm 2013 tổ chức của Hội đã được củng cố một bước quan trọng:                             
- Văn phòng Hội được kiện toàn một bước. (Bổ nhiệm MrS. Nguyễn Phương Dung làm phó văn phòng thường trực, ký hợp đồng với MrS. Trần Thị Thuyên làm nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ Hội; Mượn phòng làm làm việc của ACC tại 178 đường Trường Chinh làm văn phòng 2; Mượn 2 phòng của Cục HKVN tại Gia lâm làm văn phòng I của Hội.
- Thành lập mới Ban dự án KH&CN;
-  Củng cố Trung tâm ABCC: Bổ nhiệm 2 Phó giám đốc của TT ABCC, bổ sung chức năng nhiệm vụ và mở rộng thị trường cho Trung tâm.
 -  Tham gia thành lập công ty CP công nghệ cao bảo vệ môi trường Hàng không.
 -  Dự thảo kế hoạch thành lập “Trung tâm Quản lý công nghệ và môi trường HKVN”
 -  Chuẩn bị thành lập :” Chi Hội phía Nam”
 -  Phát triển thêm nhiều hội viên tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực chuyên ngành HK.
Tuy nhiên còn một số khuyết điểm cần khắc phục như: Các ban chuyên môn thành lập từ trước vẫn chưa đầy đủ qui chế tổ chức và hoạt động. Có ban gần như chưa đi vào hoạt động cụ thể mà còn chờ thời; Sự gắn bó giữa Hội và các hội viên có được nâng lên một bước so với trước đây nhưng chưa đều khắp, chưa chặt chẽ như đáng ra phải có; Nhiều hội viên chưa nộp hội phí theo qui định; Một số ủy viên BCH tham gia sinh hoạt không đầy đủ, không đóng hội phí.
          Năm 2014 sẽ tiếp tục củng cố một bước nữa về tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
 
2. Công tác tư vấn phản biện
               Hội đã nâng cao vai trò vị thế trên lĩnh vực tư vấn-phản biện bằng thực tế hoạt động. Đến nay Bộ GTVT, Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị khác đã nhận thấy cần thiết có ý kiến của Hội về tư vấn-phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến KH&CN HKVN. Năm mới cần phát huy cao hơn nữa việc này.
 
3. Công tác nghiên cứu KH&CN.
              Năm 2013 Hội đã đề xuất đăng ký 2 đề tài hợp tác với Ucraina. Nhưng đến nay chưa hiện thực. Năm mới cần kiên trì làm việc với các bộ ngành để đăng ký đề tài, nhiệm vụ khoa học và sẽ tiếp tục bàn hợp tác với Nga và các đối tác khác về NCTK.
 
4.  Hội thảo.
             Năm 2013 Hội đã tổ chức Hội thảo về “TVPB qui hoạch phát triển GTVT HKVN đến 2020, tầm nhìn đến 2030”. Tham gia hội thảo về đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và các hội thảo khác. Hội thảo là tiếng chuông cần thiết nhắc nhở các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan nâng cao trách nhiệm trong công việc chuyên môn của mình trong nhiệm vụ qui hoạch phát triển ngành HKVN.
 
5. Công tác đào tạo và thông tin.
              Năm qua các lớp đào tạo đại học tại chức đã kết thúc. Hội đã mở khóa đào tạo ngắn ngày, cấp chứng chỉ cho 35 học viên đủ điều kiện của Ban quản lý Cầu Hải phòng để góp phần cho ban đủ điều kiện giúp chủ đầu tư sân bay Cát bi là UBND TP Hải phòng hoàn thành nhiệm vụ.
 
6.  Hợp tác quốc tế.
              Hội có tiếp tục làm việc với Bộ KH&CN về 2 đề tài hợp tác với Ukraina và với Nga nhưng chưa có kết quả.
 
7.  Công tác khác.
        Tài chính của Hội có được cải thiện nhưng vẫn chưa đủ để tự trang trải, cán bộ lãnh đạo, văn phòng làm việc vẫn chưa có lương; phụ cấp điện thoại, đi lại cũng chưa đều đặn. Trong năm 2014 cần phấn đấu sớm khắc phục tình trạng này.
 
         Kết luận: Trong năm 2013 Hội VAAST đã chủ động làm được nhiều việc, đã đưa Hội lên một tầm cao mới. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt phải kiên trì khắc phục để đưa Hội phát triển hơn nữa cả về chiều rộng và chiều sâu.
 
II. Chương trình hành động chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội VAAST.
 
             Ngày 14-3-2015 hội VAAST tròn 25 tuổi. Một phần tư thế kỷ đối với một tổ chức chưa phải là dài, song đối với cuộc đời hoạt động của mỗi con người thì đó là khoảng thời gian dài và hết sức quí báu. Quãng thời gian đó đòi hỏi chúng ta phải có thái độ ứng xử đúng mực. Chúng ta phải có một chương trình hành động cụ thể, đúng tầm xứng đáng để chào mừng sự kiện quan trọng này. BCH thống nhất ra Nghị quyết thông qua một chương trình hành động chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội và phát động một phong trào thi đua trong toàn Hội ra sức lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng ngày kỷ niệm này.
 
1. Về tổ chức: Tiếp tục củng cố, phát triển Hội cả về chiều rộng và chiều sâu theo hướng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội về mọi mặt.
  1. Thành lập chi Hội VAAST ở phía Nam: Để đẩy mạnh hoạt động của Hội ở phía Nam, nơi có thị trường Hàng không năng động, Thường trực đề nghị BCH Hội thông qua nghị quyết thành lập phân Hội phía Nam.
  2. Thành lập các trung tâm trực thuộc Hội hoặc Hội tham gia CP vào các tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và dịch vụ KH&CN.
  3. Kiện toàn văn phòng, ban hành qui chế hoạt động của các ban chuyên môn..
  4. Rà soát danh sách hội viên, lập hồ sơ năng lực của Hội, làm tờ rơi của Hội.
  5. Tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ GTVT, Cục HKVN, với các cơ quan chức năng nhà nước, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức và cá nhân liên quan trong nước và quốc tế để nắm bắt thông tin kịp thời làm tốt nhất chức năng nhiệm vụ chính của Hội.
 
2. Công tác tư vấn phản biện
       2.1. Triển khai dự án: “Tư vấn phản biện về chủ trương tạo nguồn vốn xã hội hóa phát triển ngành HKVN trong điều kiện đổi mới tổ chức cổ phần hóa ngành hàng không” khi được phê duyệt.
     2.2. Thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, Cục và các cơ quan Nhà nước yêu cầu: (Về Xây dựng sân bay Long thành, Cổ phần hóa…)
     2.3. Xây dựng nguồn NLCLC cho ngành HKVN.
     2.4. Góp ý trực tiếp cho các cơ quan Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật và hệ thống văn bản dưới Luật về HKDDVN.
 
3. Công tác nghiên cứu KH&CN.
     3.1. Triển khai đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo KKC liên động. (Mr. Hồng)
     3.2. Hợp tác sản xuất, lắp ráp tàu EKCRONOPLAN với Nga.
     3.3. Tìm kiếm và đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu triwnr khai và các dịch vụ KHCN.
 
4. Hội thảo:
      4.1. Hội thảo: “Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành HKVN giai đoạn 2015-2020” ( Hội phối hợp với học viện HKVN. Thời gian: Tháng 6-2014 Có thể là hội thảo Toàn quốc hoặc Hội thảo Quốc tế.)
      4.2. Hội thảo về: “Huy động nguồn vốn Xã hội hóa phát triển ngành HKVN giai đoạn 2015-2020”. Hội thảo toàn quốc và có thể mời khách quốc tế; Thời gian: Tháng 10-2014.
     4.3. Thâm gia các hội thảo khác của LHH, TH XDVN, các hội thảo khác của các cơ quan Nhà nước và các hội bạn tổ chức.
 
5. Công tác đào tạo và thông tin.
      5.1. Đào tạo ngắn hạn: Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực chuyên môn.
      5.2. Đào tạo cộng đồng về kiến thức phổ thông về Hàng không.
 
6. Hợp tác quốc tế.
      6.1. Hợp tác với Nga về nghiên cứu sản xuất, chế tạo lắp ráp vật tư thiết bị hàng không.
      6.2. Hợp tác với IATA trong công tác huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ HK.
      6.2. Tìm kiếm hợp tác với các đối tác nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của Hội
 
7.  Công tác khác.
      7.1. Thi đua khen thưởng: Xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 25 năm qua để Hội khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo qui định.
      7.2. Tuyên truyền quảng bá về Hội trên các tạp chí (HKVN, GTVT, OPEN SKY…)
 
 
III- Phân công cụ thể như sau:
            Để đôn đốc, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động chào mừng ngày thành lập hội, BCH Hội thông qua phân công cụ thể như sau:
1. Hội thảo chuyên đề: “Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành HKVN giai đoạn 2015-2020”. Tháng 6 – 2014. Phân công: Mr Khoát
2- Làm kỷ yếu: “Hội KH & CN HKVN, 25 năm xây dựng và trưởng thành”.
     Xong: Tháng 12-2014. Mr Hồng
3- Làm kỷ-yếu: “Tuyển tập chọn lọc các tham luận hội thảo và các bài báo về KH & CN HKVN trong 25 năm qua”.  Xong: Tháng 12-2014. Mr. Châu và văn phòng.
4- Xuất bản quyển sách: “Kỷ yếu các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu triển khai KH&CN HKVN trong giai đoạn 25 năm qua.”. Độ dày: 250 trang; Xong: Tháng 12-2014. Mr. Châu và Mrs Dung
5- Quyển sách: Sự giúp đỡ quí báu của quốc tế đối với HKVN; Thời gian hoàn thành: 2-2015.  Mr. Châu, MrS. Dung, MrS Thuyên.
6- Chuyên đề về Hội VAAST phối hợp với tạp chí HKVN:
Cả năm 2014. Hàng tháng có ít nhất một bài về Hội từ tháng 5 trở đi và số tháng 2-2015 có chuyên đề về Hội. Mr Hồng; Mr. Tới.
7- Thi đua khen thưởng: Đề nghị cấp trên khen thưởng và Hội khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội. Mr Vinh
8- Vận động tài trợ cho lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội: Mr Vinh
9- Nâng cấp trang Web Hội thành Tờ tin điện tử KH&CN HKVN.
Thời gian: Khai trương tờ tin điện tử “KH&CN HKVN” dự kiến vào ngày thành lập Hội 14-3-2015. Mr.Tới; Mr. Trường.
10- Hồ sơ năng lực Hội: Xong tháng 9-2014.  Mr. Trường
11. Xuất bản một số tài liệu kinh tế-kỹ thuật HK như hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, qui trình qui phạm hàng không. Thời gian: Tháng 11-2014. Mr. Tới.
12. Triển khai đề tài: (Dự kiến khi được phê duyệt)
        -  Tư vấn phản biện: 300 triệu.                         Mr. Châu
        -  In ấn: 70 triệu                                                Mr. Tới
        -  Xuồng Thủy khí:  Kết thúc PA                     Mr. Hải
        -  Khinh khí cầu: 1, 6 tỷ                                   Mr. Hồng
        -  Phổ biến kiến thức:                                       MrS.Dung
 
         -  Các nhiệm vụ khác:  Sẽ tiếp tục tìm kiếm, đăng ký để triển khai.
13. Thành lập chi Hội phía Nam và các tổ chức trực thuộc: Ban Thường trực và Văn phòng Hội…
14. Phát động thi đua chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội. BCH Hội.
15. Tổng kết chương trình hành động: Tháng 11-2014. BCH Hội.
 
           Trên đây là một số ý kiến ban đầu Ban thường trực đưa ra trình tại hội nghị này để BCH thảo luận nhằm xây dựng một chương trình hành động thiết thực chào mừng 25 năm ngày thành lập Hội. Kính mong BCH và các Đại biểu góp ý kiến để hoàn thiện. Xin cám ơn !
 
 
                                                                         TM BCH HỘI
                                                                              Chủ tịch
 
 
                                                                    TS. Trần Quang Châu
Tác giả bài viết: Trần Quang Châu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết