Thông báo cuộc họp của thường trực Hội KH&CNHKVN

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/01/2013 01:08 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo cuộc họp của thường trực Hội KH&CNHKVN về hoạt động của Hội
               THÔNG BÁO CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI
         Ngày 15-01-2013 Ban thường trực đã họp tại Văn phòng Hội. Tham gia cuộc họp gồm có 3/3 ủy viên thường trực và Chánh, phó văn phòng cùng trưởng ban quản lý, nghiên cứu hợp tác đào tạo. Sau khi nghe Chủ tịch Hội báo cáo dự thảo nội dung cuộc họp, các thành viên đã thảo luận và Ban thường trực đã nhất trí thống nhất các nội dung sau:
A.KIỂM ĐIỂM CÁC VIỆC CÒN TỒN ĐỌNG:
1. Về tổ chức:
 a. Phát triển tổ chức:
- Đã kết nạp Hội viên tập thể: VAECO, riêng VASCO chưa hoàn thành xong thủ tục, một số nơi khác chưa có thông tin phản hồi.
- Kế hoạch thành lập công ty cổ phần trực thuộc Hội: Chưa thực hiện được như kế hoạch.
b. Làm việc với các cơ quan, đơn vị: Đã làm việc với một số đơn vị như TCTy CHK-SB, VAECO, Chủ tịch HDQT TCTy HKVN, ); Sắp tới tiếp tục làm việc.
2. Công tác khác:
a. Về Nghiên cứu KH: Đề tài XTK chưa nghiệm thu; Đăng ký KH nghiên cứu khoa học năm 2013 chưa được trả lời; đã quyết toán xong 02 cuộc Hội thảo khoa học .
b. Hợp tác quốc tế: Làm việc với phía Ukraina nhưng chưa có trả lời chính thức. Đang chọn hướng đi phù hợp.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:
I. Công tác tổ chức:
1. Rà soát danh sách hội viên tập thế và cá nhân, củng cố, cập nhật các thông tin liên quan đến Hội viên để quản lý chặt chẽ và đưa vào trang WEB của Hội.
2. Tiếp tục phát triển Hội viên tập thể và hội viên cá nhân ở các đơn vị trong ngành HKVN, nhất là tại các Hãng VTHK cổ phần, các đơn vị trong dây chuyền vận tải Hàng không và các đơn vị liên quan. Sắp xếp lịch đi cụ thể để vận động phát triển Hội viên:
- Khu vực miền Bắc: Thời gian đầu tập trung ưu tiên khu vực này.
- Khu vực miền Trung: Khi có điều kiện
- Khu vực miền Nam: Cử thường trực đi sau Tết
3. Đẩy mạnh hoạt động theo chuyên ngành của các ban chuyên môn: Củng cố tổ chức nhân sự và chức năng nhiệm vụ của các ban; Xây dựng các chương trình hoạt động của từng ban
( Các nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội, các đề tài nghiên cứu, các lớp đào tạo, các dịch vụ KH&CN…).
- Triển khai trước một ban để rút kinh nghiệm. Sau đó triển khai các ban khác.
4. Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trong ngành HKVN và các ngành liên quan để phối hợp hoạt động trong mọi nhiệm vụ theo Điều lệ Hội.
- Lên kế hoạch làm việc với Cục trưởng trước tết, văn phòng Hội liên hệ với Chánh văn phòng Cục..
5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tạo ra bước chuyển giao công nghệ và trao đổi thông tin khoa học Hàng không với các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 
II. Hoạt động tư vấn phản biện xã hội:
 1.Trong năm 2013 sẽ cố gắng triển khai 2 hội thảo lớn:
 a. Hội thảo quốc tế: Trao đổi với UCRAINA để tổ chức hội thảo về dòng máy bay mới do UCRAINA sản xuất hoặc về: “ Đào tạo nguồn nhân lực của ngành HKVN theo đẳng cấp quốc tế.”  Sẽ kết luận trong quí I - năm 2013)
b. Hội thảo trong nước: Trao đổi với trường Hàng không để tổ chức hội thảo khoa học theo yêu cầu của trường; dự kiến Hội tổ chức hội thảo “ Qui hoạch hệ thống sân bay phục vụ công tác tìm kiếm cứu nguy, cứu nạn quốc gia”, hoặc: “ Sử dụng máy bay nhỏ phục vụ kinh tế và an ninh quốc phòng; hoặc: “ Đào tạo kinh tế- kỹ thuật hàng không bằng hệ thống thông tin trực tuyến e-leaning ”.
2. Tổ chức các buổi làm việc giữa các ban và các đơn vị để trao đổi chuyên môn, phối hợp công tác chuyên môn của các chuyên ngành.
3. Tham gia các hội thảo của LHH, TH XDVN, ngành HKVN, các hội bạn tổ chức.
 
III. Nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học công nghệ Hàng không:
1. Nghiệm thu thanh quyết toán dứt điểm đề tài “ Xuồng thủy khí. Yêu cầu chủ nhiệm tích cực hoàn thành sớm.
2. Triển khai đề tài trong chương trình hợp tác quốc tế Việt nam- Ukraina khi nhà nước phê duyệt; Mặt khác làm việc với các doanh nghiệp liên kết phía Việt nam để hợp tác với bạn chuyển giao công nghệ , cải tiến, sản xuất, lắp ráp trực thăng nhỏ đa năng.Thường trục xúc tiến sau Tết
3. Tiếp tục làm việc với LHH, Cục HKVN, bộ KH&CN, bộ GTVT và với các cơ quan, đơn vị để đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và các dịch vụ KH&CN.
4. Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công trình xây dựng của TCTy HKVN.
5. Mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ Hàng không.
7. Cung cấp thông tin khoa học Hàng không cho công chúng qua tờ tin, báo, tạp chí.
IV. Một số nhiệm vụ khác:
1. Nghiên cứu chọn hướng đi phù hợp chuẩn bị dự án tiền khả thi cho sự hình thành một vài trung tâm KH&CN đủ mạnh để từng bước đưa ra những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, có hiệu quả kinh tế- xã hội tạo bước nhảy cho sự phát triển nền công nghiệp Hàng không trong tương lai.
2. Phối hợp giữa HKVN với các ngành liên quan để giải quyết một số nhiệm vụ phối hợp liên ngành kinh tế trong các chương trình kinh tế của nhà nước.(Chương trình nông thôn mới, chương trình nguồn năng lượng sạch, chương trình ứng phó với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu…)
3. Thực hiện các nhiệm vụ do LHH và các cơ quan nhà nước giao trong năm mới.
 4. Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội 14-03-2013 ( Kết hợp họp BCH và Hội thảo trong nước) vào đầu tháng  3- 2013.
5. Công tác thi đua khen thưởng: Nhân dịp 26-03-2013 ngày thành lập LHH có đề nghị Bằng khen của Chính phủ tặng Hội. Hướng đến kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội ta ( ngày 14-03-2015 ) phấn đấu đạt được tặng huân chương lao động hạng Ba.         
C. BÀN VỀ CƠ CHẾ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
 
  1. Cơ chế khoán nội bộ việc triển khai nhiệm vụ khoa học ( Nên cụ thể như thế nào: Tìm đề tài, Chế độ trích nạp; Quyền các chủ nhiệm; Công tác đối ngoại khi thanh quyết toán…): Trước mắt tùy từng đề tài nhiệm vụ Chủ tịch Hội trao đổi, thỏa thuận với từng chủ nhiệm có đóng góp cho Hội khoảng 10% giá trị đề tài. Hội giao toàn quyền cho chủ nhiệm quyết định phần tài chính của đề tài và tạo mọi điều kiện giúp chủ nhiệm về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ.
  2. Công tác tổ chức của Văn phòng: Củng cố lại văn phòng: Rà xét chi phí cho văn phòng trong năm 2012 để làm cơ sở xem xét khả năng mở một văn phòng mới với chi phí thấp nhất có thể và nhận một phòng mới tại công ty ACC, củng cố làm văn phòng 2 của Hội. (Có phương án về trụ sở văn phòng: Làm việc với Cục Trưởng để mượn văn phòng.) 
  3. Triển khai hoạt động của các Ban theo hướng chủ động xây dựng nhiệm vụ và bám sát công việc.
  4. Hướng tìm cách tạo thêm kinh phí hoạt động của Hội: tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, tìm kiếm các đề tài khoa học.
  5. Nhân sự BCH:
          - Bổ sung vào BCH: Cần thiết bổ sung thêm nhân sự vào  BCH ( Những đơn vị mới)
          - Cử thêm một PCT Hội:
        Để tăng cường vai trò lãnh đạo Hội khi mở rộng lĩnh vực hoạt động theo điều lệ sử đổi.
 
 D. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC:
 
  1. Trong tháng 1-2013: Hoàn tất báo cáo tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013 của Hội.
  2. Trên cơ sở nguồn thu chi để năm 2013 thì tính toán chi phí tối thiểu cho hoạt động của văn phòng.
  3. Về hội phí: lãnh đạo Hội quan hệ chặt chẽ với các hội viên tập thể, văn phòng phải chịu khó thu hội phí.
  4. Trang WEB của Hội: Giao cho văn phòng và anh Nguyễn Bá Nguyên duy trì ở mức độ cơ bản ; Cho phép cung cấp thông tin làm dịch vụ ( Nếu được ) nhưng phải chấp hành nghiêm các qui định của Nhà nước và phải báo cáo Hội . Văn phòng chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát và xử lý chặt chẽ, kịp thời.
  5. Ban thường trực đã nhất trí thông qua và đồng ý thông báo đến các Ủy viên BCH TW Hội để cùng phối hợp hoạt động.
T/M BCH HỘI KH&CN  HÀNG KHÔNG VN

Đã ký

CHỦ TỊCH
Trần Quang Châu
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết