Thông báo triệu tập các Hội viên về việc Đại hội nhiệm kỳ V của Hội KH&CN HKVN

Đăng lúc: Thứ tư - 09/12/2015 15:10 - Người đăng bài viết: admin
Đại hội nhiệm kỳ V của Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 12/12/2015.
LIÊN  HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM
HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
    
Số:             / VP- VAAST       
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________________________
 
Hà nội, ngày  2  tháng   12  năm 2015

Kính gửi:  - Lãnh đạo các Hội viên tập thể
                  - Các Hội viên cá nhân

 
           Đại hội nhiệm kỳ V của Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 12/12/2015.
          Thành phần triệu tập tham dự  Đại hội là các đại biểu các hội viên tập thể và hội viên cá nhân. (Giấy mời được gửi kèm theo).
            Để góp phần cho Đại hội nhiệm kỳ V đạt kết quả tốt, kính mong Lãnh đạo của Hội viên tập thể tập thể và hội viên cá nhân của Hội quan tâm và đến dự Đại hội đông đủ.
Mọi thông tin phản hồi xin gửi về văn phòng Hội theo địa chỉ mail: vanphong@vaast.org.vn  hoặc bà Trần Thị Thuyên.
Điện thoại: 043.872.6335                 DĐ: 01683831249
 
Trân trọng cảm ơn!    
                
Nơi gửi:
  • Như trên;
  • Lưu;
T/M BCH HỘI
Chủ tịch
 
 Đã ký
 
Trần Quang Châu
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Trần Thị Thuyên
Nguồn tin: Vaast
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết