Biên bản Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam lần thứ V Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 30/12/2015 23:05 - Người đăng bài viết: admin
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiến hành từ 8h30 đến 11h45 ngày 12/12/2015 tại Hội trường Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Số 200, 6 ngõ 92 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.
KS. Bùi Quang Vinh thay mặt BCH Hội khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015 giới thiệu nhân sự Chủ tịch

KS. Bùi Quang Vinh thay mặt BCH Hội khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015 giới thiệu nhân sự Chủ tịch

Tham dự Đại hội có đại diện 38 hội viên tập thể và 400 hội viên cá nhân.
Đại biểu các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan quản lý nhà nước tham dự đại hội:
1. GS. Viện sĩ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam.
2. GS. TS Phạm Thế Minh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội xây dựng Việt Nam.
2. Ông Đào Văn Chương - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.
I. Đại hội bầu các cơ quan điều hành, giúp việc của Đại hội gồm:
1. Đoàn chủ tịch: Gồm 05 đồng chí:
- TS. Trần Quang Châu - Chủ tịch Hội
- GS.TSKH Đỗ Nguyên Khoát - Phó chủ tịch Hội
- KS. Bùi Quang Vinh - Phó chủ tịch Hội
- PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên
- TS. Nguyễn Thị Bạch Ngà.
2. Đoàn thư ký: Gồm 02 đồng chí:
- ThS. Lương Nguyễn Khánh Hưng
- Cử nhân Nguyễn Thị Xuân.
II. Nội dung chính của Đại hội
1. TS. Trần Quang Châu - Chủ tịch Hội đọc lời khai mạc Đại hội.
2. GS. TSKH Đỗ Nguyên Khoát - Phó chủ tịch Hội trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội khóa IV nhiệm kỳ (2010-2015) và phương hướng hoạt động khóa V nhiệm kỳ (2016-2020) và Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Hội khóa IV nhiệm kỳ (2010-2015).
(Có các văn bản kèm theo)
3. KS. Nguyễn Đình Thiêm - Trưởng ban Kiểm tra Khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và trình bày Báo cáo công tác kiểm tra của Hội Khóa V nhiệm kỳ (2010-2015).
(Có văn bản kèm theo)
4.Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội
 GS.Viện sĩ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, thay mặt đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Chủ tịch Liên hiệp Hội đánh giá cao hoạt động của Hội Khoa học và Công nghệ hàng không nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời yêu cầu Hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 tập trung thực hiện tốt các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội nói chung và Hội Khoa học và Công nghệ hàng không nói riêng, đặc biệt là các hoạt động tư vấn phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và phổ biến tuyên truyền kiến thức khoa học - công nghệ hàng không.
5. Đại hội tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo
- TS. Trần Quang Châu thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành, gợi ý các nội dung cần tập trung thảo luận.
- Đại hội nhất trí cao với các bản báo cáo. Có 03 ý kiến thảo luận, tập trung làm rõ kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội, đặc biệt là công tác tư vấn phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và đào tạo của Hội.
- TS. Trần Quang Châu thay mặt Đoàn chủ tịch tổng hợp, tiếp thu các ý kiến thảo luận.
6. Công bố quyết định kết nạp hội viên tập thể
PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên thay mặt Đoàn chủ tịch công bố quyết định của BCH Hội Khoa học và Công nghệ hàng không khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015 kết nạp Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp IMT làm Hội viên tập thể của Hội.
TS.Trần Quang Châu đã trao Quyết định kết nạp hội viên cho đại diện Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp IMT.
7. Đại hội tiến hành bầu BCH Hội Khoa học và Công nghệ hàng không khóa V nhiệm kỳ (2015-2020)
- KS. Bùi Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội quán triệt tiêu chuẩn và dự kiến số lượng ủy viên BCH Hội, số lượng ủy viên thường vụ và số lượng ủy viên thường trực nhiệm kỳ mới.
- Đại hội thảo luận, biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự Đại hội thông qua số lượng ủy viên BCH Khóa V nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 55 người.
- KS. Bùi Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội Báo cáo danh sách nhân sự BCH Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2015 - 2020 do BCH Hội khóa IV nhiệm kỳ (2015-2020) đề cử, gồm 55 ông, bà.
- Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự Đại hội bầu 55 ông, bà vào BCH Hội Khoa học và Công nghệ hàng khôngViệt Nam khóa V nhiệm kỳ (2015-2020).
(Có Danh sách kèm theo).
8. BCH Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 họp bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên thường vụ, ủy viên thường trực, Ban Kiểm tra
- KS. Bùi Quang Vinh thay mặt BCH Hội khóa IV nhiệm kỳ 2010-2015 giới thiệu nhân sự Chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên thường vụ, các ủy viên thường trực BCH Hội và Ban Kiểm tra khóa IV nhiệm kỳ 2015-2020
- BCH Hội khóa V nhiệm kỳ 2015-2020 đã thảo luận, biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí bầu các chức danh sau:
+ Chủ tịch Hội: TS. Trần Quang Châu
+ 07 phó chủ tịch Hội:
a. GS.TSKH Đỗ Nguyên Khoát
b.KS Bùi Quang Vinh
c. TS. Nguyễn Văn Lý
d. ThS. Phạm Doãn Hồng
đ. TS. Nguyễn Đình Công
e. TS. Trần Văn Cường
g. TS. Nguyễn Thị Hải Hằng.
+ 15 ủy viên thường vụ
a. TS. Trần Quang Châu
b. GS.TSKH Đỗ Nguyễn Khoát
c. KS. Bùi Quang Vinh
d. TS. Nguyễn Văn Lý
đ. ThS. Phạm Doãn Hồng
e. TS. Nguyễn Đình Công
g. TS. Trần Văn Cường
h.TS. Nguyễn Thị Hải Hằng
i. ThS Phạm Văn Tới
k. GS.TS Nguyễn Xuân Đào
l. Cử nhân Quách Văn Thử
m. TS. Phạm Cao Thăng
n. TS Nguyễn Hải
o. GS. TS Phạm Huy Khang
p. PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên.
+ 05 ủy viên thường trực
a. TS. Trần Quang Châu - Chủ tịch Hội
b. GS.TSKH Đỗ Nguyên Khoát - Phó chủ tịch Hội
c. KS. Bùi Quang Vinh - Phó chủ tịch Hội
d. ThS. Phạm Doãn Hồng - Phó chủ tịch Hội
đ. TS. Trần Văn Cường - Phó chủ tịch Hội.
+ Ban Kiểm tra
a. KS. Nguyễn Đình Thiêm - Trưởng ban
b. KS. Nguyễn Lương Bang - Ủy viên
c. KS. Nguyễn Thị Hoàng Hà - Ủy viên.
9. Công bố các quyết định khen thưởng của Liên hiệp Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam đối với 02 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích trong công tác hội
PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội công bố quyết định khen thưởng của Liên hiệp Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam đối với Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam, Công ty TNHH ACC 24 và 27 cá nhân đã có thành tích trong công tác hội năm 2015.
Lãnh đạo các tổ chức cấp trên đã trao giấy khen cho đại diện 02 tập thể, 27 cá nhân. Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt nam đã trao bức trướng tặng cho Hội Khoa học và Công nghệ hàng không Việt Nam.
10. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
- ThS. Lương Nguyễn Khánh Hưng thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. TS. Trần Quang Châu thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành thảo luận, thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội thảo luận, biểu quyết với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội do đại diện Đoàn thư ký trình bày.
(Có văn bản kèm theo)
 
Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 45 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2015.
T/M ĐOÀN THƯ KÝ
 
 
 
 
Lương Nguyễn Khánh Hưng
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Trần Quang Châu

Nguồn tin: Vaast
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết