Các chuyên gia đánh giá về đề tài nghiên cứu khoa học của Hội Khoa học và Công nghệ HKVN năm 2015

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/12/2015 23:40 - Người đăng bài viết: admin
Ngày 02-12-2015, tại trụ sở LHH, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài, PGS. TS.Phạm Bích San đã họp để nghiệm thu. Để đánh giá khách quan kết quả thực hiện và chất lượng sản phẩm của đề tài này, xin hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia nhận xét tại hội nghị nghiệm thu:
Hội đồng nghiệm thu Đề tài ngày 2/12/2015 (ảnh do GS-TS Nguyễn Xuân Đào cung cấp)

Hội đồng nghiệm thu Đề tài ngày 2/12/2015 (ảnh do GS-TS Nguyễn Xuân Đào cung cấp)

           Năm 2015 thực hiện nhiệm vụ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHH) giao cho Hội Khoa học và công nghệ Hàng không Việt Nam (Hội) nhiệm vụ nghiên cứu triển khai đề tài:“ TƯ VẤN PHẢN BIỆN VỀ CHỦ TRƯƠNG TẠO NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC CỔ PHẦN HÓA”. Xã hội hóa (XHH) nguồn vốn đầu tư phát triển ngành HKDDVN là một chủ đề khá mới mẻ ở Việt Nam, bởi vì ngành HKDDVN xuất thân từ đơn vị quân đội và hoạt động của ngành gắn bó chặt chẽ với an ninh quốc phòng. Đây là lĩnh vực có tính đặc thù cao.
          Hội đã thành lập Ban chủ nhiệm đề tài gồm 12 thành viên do TS.Trần Quang Châu, Chủ tịch Hội làm chủ nhiệm để triển khai nhiệm vụ quan trọng này.           Sau khi Ban chủ nhiệm khảo sát các CHK, SB, phỏng vấn 30 đơn vị và gần 200 cá nhân là các cán bộ quản lý, kỹ thuật trong, ngoài ngành HKDDVN; Ký hợp đồng với 12 chuyên gia viết 12 chuyên đề; Tổ chức 2 hội thảo; Viết báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và đề nghị nghiệm thu.
         Ngày 02-12-2015, tại trụ sở LHH, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài, PGS. TS.Phạm Bích San đã họp để nghiệm thu. Để đánh giá khách quan kết quả thực hiện và chất lượng sản phẩm của đề tài này, xin hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia nhận xét tại hội nghị nghiệm thu:
- Phản biện I: GS.TS. Nguyễn Xuân Đào, nguyên Viện trưởng viện KHCN Giao thông vận tải, giáo sư trường Đại học GTVT Hà nội nhận xét:
       “ Đề tài đã huy động được đông đảo các nhà khoa học trong Hội và các cơ quan quản lý, các Học viên nhà trường có tổ chức nghiên cứu giảng dạy về Hàng không; các cơ quan Tổng Công ty, Công ty Hàng không và xây dựng các công trình Hàng không, các nhà Khoa học tham gia đóng góp ý kiến qua phỏng vấn trực tiếp. Các khu vực khảo sát rải đều từ Hà Nội - Điện Biên ; Vinh - Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng… Như vậy có thể nói các thông tin thu thập đánh giá trong đề tài là có cơ sở tin cậy.
         Đi sâu vào chương I. Đề tài đã khái quát được một cách có hệ thống, các văn bản, chỉ thị của Đảng và Nhà nước; của ngành Hàng không Việt Nam về chủ trương cổ phần hóa. Đi sâu phân tích khảo sát, đánh giá các kinh nghiệm quốc tế về việc thực hiện cổ phần hóa ngành Hàng không, chỉ ra các kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tiếp thu, học tập và những điểm cần tránh trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.
Đây là một đóng góp quan trọng trong quá trình thực hiện cổ phần hóa nhanh, có chất lượng và ít tổn thất về sau.
      -Chương II: trọng tâm chính, Đánh giá thực trạng tình hình cổ phần hóa ở Việt Nam và trong ngành Hàng không.
          Ở chương này tác giả đã nêu bật những thành tích đã đạt được là hết sức cơ bản và quan trọng. Các kết quả đạt được đã nêu chi tiết ở từng lĩnh vực hoạt động của ngành Hàng không từ năm 1993 đến nay…
         Trong phần này các tác giả đã đi sâu tỷ mỉ vào từng nội dung về quản lý và dự kiến, về kết quả XHH HK, không chỉ ở một số lĩnh vực mà ở tất cả các hoạt động của ngành HK cả mặt được và chưa được. Nhờ việc đi sâu nghiên cứu đánh giá chi tiết như vậy mà đã giúp cho việc tư vấn về những vấn dề tồn tại cần nghiên cứu khắc phục có chất lượng. Đây cũng là một đóng góp hết sức tốt của đề tài nghiên cứu đạt được.
Chương III: Kiến nghị các giải pháp: Hệ thống các giải pháp mà các nhà nghiên cứu nêu ra trong chương này có thể nói khá đầy đủ và sâu sắc.
         Điểm nổi bật ở đây là đề tài đã đưa ra được các giải pháp chung bao quát như vai trò Nhà nước tạo môi trường thu hút vốn đầu tư thuận lợi, thúc đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tổ chức nghiên cứu phân loại CHK,SB, quản lý hoạt động HK theo những phương thức mới cổ phần hóa; đào tạo nhân lực chất lượng cao, tổ chức tốt hơn nữa công tác nghiên cứu ứng dụng KH&CN HK v.v. Đặc biệt đề tài đã phân tích đánh giá đề xuất theo hệ thống các giải pháp chủ yếu gồm: 1). Nhóm các giải pháp thu hút vốn; 2).Nhóm các giải pháp về hình thức đầu tư; 3). Nhóm giải pháp liên quan đến cổ phần hóa XHH đối với các lĩnh vực hoạt động Hàng không v.v; 4).Nhóm giải pháp XHH công tác bảo vệ môi trường - ứng phó biến đổi khí hậu và một số nội dung liên quan khác.
       Có thể nói qua việc nghiên cứu, hệ thống hóa, đề cập bổ sung chi tiết những mặt được và kiến nghị khắc phục tồn tại …Đề tài đã nêu lên nhiều điểm mới, sáng tạo, góp phần tích cực cho hoạt động XHH tạo nguồn vốn phát triển ngành Hàng không Việt Nam.
        Phần kết luận và kiến nghị theo tôi đây cũng là một điểm nhấn quan trọng mà đề tài đã nêu ra và kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền nghiên cứu tham khảo áp dụng. Đặc biệt trong các đề xuất đã nhấn mạnh khâu quản lý hoạt động HK sau khi XHH cần làm rõ vai trò, trách nhiệm và phương thức hoạt động …Chống cửa quyền, độc quyền, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư, nhà khai thác và nhân dân.
*Đánh giá chung
            Với số thời gian và kinh phí có hạn, đề tài đã nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá tư vấn về chủ trương tạo nguồn vốn XHH phát triển ngành HKDDVN như trên là một kết quả tốt. Tôi đánh giá cao về các kết quả đề tài đạt được với các kiến nghị hết sức cần thiết hiện nay.
          Tuy nhiên bên cạnh các ưu điểm như đã nêu, đề tài cũng cần khắc phục một số điểm về trình tự sắp xếp, số thứ tự, trình tự có chỗ chưa thật nhất quán. Điều này sau Hội thảo có thể sửa chữa hoàn thiện được.”
Phản biện II: TS. Phạm thế Minh, nguyên Thứ trưởng bộ GTVT nhận xét:
           “ Đề tài đã đạt được những kết luận đúng đắn và sâu sắc:
- Nhận định "Nhà nước cho phép các nhà đầu tư tư nhân được phép tham gia khai thác các tuyến bay nội địa và quốc tế theo phân khúc thị trường" là chủ trương hết sức đúng đắn…
 - Khi đánh giá về hệ thống CHK-SB các tác giả đã đưa ra ý kiến rất chuẩn xác "Cần xem xét lại việc quy hoạch hệ thống cảng HK,SB cho đúng thực chất, đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và cả lâu dài. Việc xác định quá nhiều cảng HK-SB quốc tế sẽ mang lại hiệu quả kinh tế thấp vì lượng khách đến Việt Nam có giới hạn trong lúc ta xây dựng nhiều cảng HK-SB quốc tế thì chi phí lớn, thu hồi chậm".
- Ý kiến thẳng thắn nói về hạn chế của việc huy động vốn: "Các quy định về PPP, cụ thể BOT chưa từng được áp dụng cho một sân bay nào ở Việt Nam do đó khiến các nhà đầu tư ngần ngại. Bên cạnh đó hệ thống sân bay quân sự chưa tách biệt khỏi sân bay dân dụng cũng có thể gây ra khó khăn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài…”.
- Một kết luận cũng rất xác đáng và mới mẻ mà đề án đã đưa ra là "XHH tạo nguồn vốn cho đào tạo nhân lực, nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành HKDDVN… đặc thù là từ quốc phòng chuyển sang nên hầu hết nhân lực đều đào tạo bằng ngân sách Nhà nước. Nay…thì người lao động cũng phải tự đầu tư học phí của mình. Việc đặt vấn đề của đề án là đúng đắn.
- Hàng loạt các vấn đề quan trọng khác mà đề án đã nêu ra như XHH nghiên cứu KH&CN HK; XHH công tác bảo vệ môi trường tại các CHK, SB, XHH công tác an toàn, an ninh và tìm kiếm cứu nạn … đều là những vấn đề rất cần thiết khi đổi mới tổ chức và cổ phần hóa ngành Hàng không…Có thể nói nhiều kết luận khác nữa là có giá trị và mang tính khách quan, đúng đắn.
Một số ý kiến về phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp các tác giả nghiên cứu là khoa học - khách quan và cẩn trọng.
Từ việc đem lý luận đối chiếu với thực tế, rồi từ khảo sát điều tra lại tổng kết thành kết luận trong bản báo cáo của đề án.. Do đó các kết luận rút ra là đủ tin cậy cho việc phản biện, công sức của tác giả là rất lớn.”…
           Sau đó các thành viên trong Hội đồng đã lần lượt phát biểu và đa số nhất trí đánh giá cao về chất lượng sản phẩm của đề tài và đồng ý cho phép nghiệm thu.
3. Kết luận của Chủ tịch HĐNT: Đề tài rất công phu, sự tổng hợp và phân tích khá đầy đủ, sâu sắc các giải pháp đưa ra là rất tốt, có tính khả thi cao.
        Tuy nhiên cần có sự phân tích kỹ hơn mối quan hệ giữa vốn-công nghệ-minh bạch hóa, tính đa dạng hóa, việc thu hồi vốn; Các kiến nghị đề xuất đúng nhưng nên gom lại một số nhóm vấn đề chủ yếu để dễ theo dõi. Hội đồng thông qua biên bản nghiêm thu và nhất trí đánh giá cho cho điểm đạt: 88/100, xếp loại: Khá.
        Đề tài này sẽ đem lại những giá trị thiết thực, góp phần đẩy nhanh quá trình XHH theo chủ trương Đảng và Nhà nước. Sản phẩm của đề tài sẽ:   
- Tư vấn cho Nhà nước một số đề xuất cũng như những bài học thực tiễn trong và ngoài nước về XHH ngành HKDDVN để qua đó Cơ quan soạn thảo và ban hành  văn bản pháp luật có được bức tranh tổng thể và thực tế hơn trong việc nghiên cứu và soạn thảo các qui chế, chủ trương về XHH nguồn vốn trong thời kỳ hội nhập.
-  Là tài liệu tham khảo cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành HKDDVN về vấn đề XHH hóa trong quá trình hoạt động.
- Là Tài liệu tham khảo trong công tác tra cứu, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ở các viện, học viện, trường ĐH về hàng không trong cả nước./.
 
                                                                       TRẦN THUYÊN
Tác giả bài viết: Trần Thị Thuyên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết